vlastná doprava tovaru

Dopravu všetkých nami vytlačených produktov vieme zabezpečiť vlastnou dopravou po dohode s objednávateľom.