Periodická a neperiodická tlač

Periodická tlač publikácií, novín, časopisov a poskytovanie komplexných polygrafických služieb od predtlačovej prípravy, cez vlastnú tlač až po knihárske spracovanie.

periodická tlač noviny a časopisy

Noviny, časopisy

Chcete informovať širokú verejnosť o svojej činnosti, alebo máte špecifickejšie publikum, ktoré chcete informovať, tak práve pre vás je určená periodická tlač novín a časopisov.

Tlač novín

Všeobecne môžeme noviny definovať ako tlačovinu s primeraným počtom stránok, ktorá vychádza periodicky v pravidelných časových intervaloch.

Pre tlač novín sa využíva skoro výhradne ofsetová tlač. Pri nižších kvalitách materiálu a pri veľkej rýchlosti, ktorou papier prechádza tlačovým zariadením, sú na tlačové stroje kladené veľké nároky. Tieto môžu byť koncipované ako na tlač novín v malých i veľkých nákladoch.

Tlačiareň PrimaPrint ponúka výrobu a tlač časopisov pre zákazníkov, ktorí vyžadujú prvotriednu kvalitu tlačených materiálov v určených termínoch a za prijateľnú cenu. Zaručujeme vysokú kvalitu tlače, časovú flexibilitu a včasné plnenie termínov pre dodávky zabezpečené našou vlastnou dopravou.

Tlač brožúr a knihárske spracovanie

Tlač brožúr a knihárske spracovanie

Brožúrou spropagujete zaujímavé miesta vo svojom okolí, udalosti, produkty, služby, hotely, pre turistov a návštevnikov je to neoceniteľná pomôcka.
Kniha - priateľ človeka si aj v dobe internetu uchováva svojich priaznivcov a v tlačenej podobe má oproti elektronickej  jednú výhodu nedá sa vymazať.

Vďaka výbornej digitálnej technológii tlače sme schopní ponúknuť veľmi výhodné ceny pre nízkonákladovú digitálnu tlač brožúr, a kníh.